MALDA SENATVĖJE

 

ŠV. PRANCIŠKUS SALEZAS

 

MALDA  SENATVĖJE

 

Viešpatie, geriau už mane žinai, kad senstu ir ateis mano saulėlydžio diena.

Apsaugok mane nuo pasipūtimo, kad kiekviena proga ir tema kitus mokyčiau.

Išlaisvink mane  nuo tos didelės silpnybės – noro kitų žmonių gyvenimą tvarkyt.i

Išmokyk mane būti išmintingu, bet ne gudragalviu, išmokyk skubėti pagelbėti kitiems, bet nebūti jų atžvilgiu valdingu.

Man atrodo, kad  sukaupiau taip daug išminties ir noriu ją perteikti kitiems, bet Tu, Visagali, žinai, kad man taip reikia išsaugoti bent kelis bičiulius.

 Išmokyk mane tylėti apie savo vis daugėjančias ligas ir negales, nes noras kalbėti apie jas auga manyje kas metai. Nedrįstu prašyti Tavo malonės, kad galėčiau su atjauta išklausyti kitų pasakojimą apie tai, tačiau išmokyk mane bent jau kantriai tai daryti.

Nedrįstu Tave prašyti geresnės atminties, bet prašau Tave  suteikti man nors truputį daugiau saikingumo ir mažiau pasitikėjimo savimi, nes manoji atmintis jau prasilenkia su kitų atmintimi.

Išmokyk mane tos nuostabios išminties suvokti, kad aš taip pat galiu klysti.

Išsaugok man švelnų elgesį su kitais kiekvienoje situacijoje. Senas moralizuojantis niurzglys – tai šėtono geriausias kūrinys, Išmokyk mane pamatyti netikėtus kitų žmonių privalumus. Leisk man, Viešpatie, juos iškelti ir puoselėti.

Mano veidas jau raukšlėtas, o plaukai žili. Nenoriu skųstis, bet pasakysiu Tau apie tai. Viešpatie. Bijau senatvės. Jaučiuosi taip, tarsi turėčiau atsisveikinti, negaliu sulaikyti plaukiančio gyvenimo ir turiu pripažinti, kad kas dieną mano jėgos senka ir nyksta išorinis grožis.

Taip didžiavausi, kad iki šiol galėjau varžytis su jaunais. Dabar jaučiu ir pripažįstu, kad nebepajėgiu to daryti.  Juokingas būčiau, jei to norėčiau. Bet Tu, Viešpatie, pasakei“ Kas tiki manimi, tam išaugs sparnai, kaip ereliui.“

Suteik mano širdžiai jėgų priimti gyvenimą taip, kaip Tu nori. Be niurzgėjimo, ne kaip išeinančiojo, be apgailėtinos vakaro nuotaikos, bet su dėkingumu ir pasirengus viskam, ką Tu man skirsi. Ir tam duok mano širdžiai daug jėgų.

 AMEN.