MOKĖTI MYLĖTI

 

Žmonės, kurie moka mylėti, pasaulį padaro gražų. Ne mokslininkai, ne ekonomistai ar politikai yra labiausiai vertinami: svarbiausi žemės žmonės yra tie, kurie yra iš tikrųjų geri. Mat jie moka duoti žmonėms tai, kas žmonėms  reikalingiausia – gerumą.

Kas atneša gerumą, tas perduoda taiką, saugumą, jėgą, nes atneša Dievą.

O mums reikia taip daug: sveikatos, duonos, darbo, ramybės ir taikos, bet užvis labiau mums reikia gerumo, reikia žmonių,  pagausinančių žemėje gerumą,  kuris perduoda meilę, nes  mums taip reikia Dievo.

Sakoma, kad už pinigus padaroma viskas. Netiesa.

Svarbiausių dalykų už pinigus nenupirksi.

O už  meilę iš tikrųjų galima gauti viską, net akmeninės širdys neatsispiria žmogui tikrai geram, gebančiam mylėti, nes meilė yra Dievo galia žemėje.

Mums reikia žmonių, kurie mokytų mylėti. Meilei mokyti nereikia diplomų, užtenka mylėti.

Net  beraštis gali būti mokytojas ir mokyti.

Jei turėtume žmonių, sugebančių mylėti, turėtume gerumo mokytojų,  ugdančių žemėje meilę, padarančių juntamą ir regimą Dievo buvimą tarp žmonių.

Mylėti, reiškia  įsijausti į kitų problemas,  paaukoti savo laiką, padėti iki galo kitiems taip, kaip tai moka padaryti Dievas kiekvienam iš mūsų. Mylėti, reiškia suprasti. Mylėti, reiškia atleisti. Už bloga atsilyginti geru. Mylėti, reiškia dovanoti švelnumą, dėmesį, jėgų tam, kuris to neturi. Mylėti, reiškia duoti nelaukiant atlyginimo, kaip Dievas moka pasielgti su mumis, ir niekada nepailsti.

Kai esi kantrus   visiems praradus kantrybę, kai sutramdai blogą mintį, kai užgniauži pasmerkimo žodį, kuris atrodytų visiškai teisėtas, pradedi patirti meilę.

Mylėti, reiškia nepraeiti pro kančią, rasti laiko kenčiančiam, nors tau pačiam stinga laiko sau ir savo reikalams.

Mylėti, reiškia padaryti Dievą, esantį tarp žmonių.

 Kai tu  myli, nors pats to ir nepastebi, Kristaus veidas nušvinta tavyje, Kristaus šviesa žėri tavo akyse, Kristaus šypsena atsiranda ant tavo lūpų.

(PASAULIO VIENUOLIS)