Pamaldų tvarka Kaišiadorių katedroje – 2016-01-01/03

           

  • Naujųjų metų I dieną šv. Mišios Katedroje – 10, 12 ir 18 val. Sausio 1-ąją Bažnyčia pagerbia Švč. M. Mariją, Dievo Gimdytoją, kartu švenčiama ir Pasaulinė taikos diena; šią dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už taiką ir meldžia jos šv. Mišiose.

            

  • Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių liturginė šventė Lietuvoje – ateinantį sekmadienį - sausio 3 d. Tą dieną, kaip priimta nuo seno, bažnyčiose šventinama kreida; su pašventinta kreida, laikantis papročio, dera ant savo namų durų užrašyti trijų Išminčių - Karalių vardų pirmąsias raides: K, M ir B (Kasparas, Melchioras ir Baltazaras), o tarp jų - tris kryželius (†††) bei šių metų datą (2016).

            

  • Kitą sekmadienį - sausio 10 d. – Bažnyčia švęs Viešpaties Krikšto liturginę šventę. Tą dieną baigsis liturginis Kalėdų laikas... Bažnyčia šiais metais švenčia Jubiliejinius Dievo Gailestingumo ir Pašvęstųjų metus; pastarieji – Vienuolių metai baigsis šių metų vasario 2 d. – per Grabnyčias. Šiais metais Gavėnia prasidės vasario 10 d. - Pelenų trečiadienį, o Velykos – kovo 27 d.

 

Klebonas