Penktoji Šventosios Dvasios dovana - PAŽINIMO (ŽINOJIMO) DOVANA

 

„ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs?

Broliai ir seserys,

šiandien gilinamės į Pažinimo dovaną, kurią popiežius Pranciškus, o dažnai ir kiti teologai vadina Žinojimo dovana. Ji skirta tobulinti tikėjimo dorybę, augina mūsų tikėjimą, suteikia tikrumą. Gal būt ne vienam pažinimo dovana siejasi su Dievo minties, Jo valios pažinimu. Vatikano II Susirinkimas sako, kad „Dvasia paveikia širdį ir palenkia ją į Dievą, atveria dvasios akis, ir teikia malonumą kiekvienam pritarti tiesai ir ja tikėti“.

Šventoji Dvasia ateina į pagalbą mums per žinojimo dovaną, suteikdama dvasinę įžvalgą teisingai vertinti kūriniją ir joje matyti Dievo atspindžius. Jei žvelgtume į saulės neapšviestus kalnus, medžius – juose neišryškėtų tiek daug atspalvių, bet kai juos paliečia ryškūs saulės spinduliai, jie tartum atsiskleidžia, parodo visą savo grožį su daug daugiau spalvų ir atspalvių. Dėka saulės šviesos matome daug ryškesnį vaizdą. Panašiai yra ir su žinojimo dovana. Ji atveria mums akis ir padeda suprasti kūrinijos grožį, padeda teisingai nustatyti pirmenybes, kad garbintume ne kūriniją, o jos Kūrėją. Per kūrinius pažįstame Tą, kuris visa mums dovanoja. Toks žvilgsnis į kūrinius padeda mums suprasti, kad grožis ir gėris veda į žmogaus išganymą ir amžino gyvenimo šlovę.

Pasak šv. Tomo Akviniečio „išminties dovana yra skirta padėti kontempliuoti Dievą – pirmąją priežastį. O žinojimo dovana yra nukreipta į antrines priežastis – sukurtąją tikrovę, kad žmogus galėtų ją pažinti Dievo šviesoje.“ Ši dovana, kaip ir visos septynios Šventosios Dvasios dovanos, skirtos visiems krikščionims, kad kiekvienas galėtų žinoti, kuo turi tikėti, o kuo neprivalu.

Prašykime žinojimo dovanos, kad geriau pažintume Dievą, save ir mums dovanotą Žemę bei visą kūriniją. Melskimės, kad viską matytume kaip Dievo dovanas mums, apsispręstume dalyvauti Dievo plano pasauliui vizijos atskleidime ir prisiimtume atsakomybę už tai.

Grožėkimės Dievo sukurtu pasauliu dėkodami už Jo dovanas mums ir tausokime kūriniją.

Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

 

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "PDF" formatu

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "Word" formatu

SEKMINIŲ SEKVENCIJA