GYVOJO ROŽINIO BROLIJA

 

  • Gyvojo rožinio broliją, įsteigtą Kaišiadorių vyskupo, sudaro vyskupijos tikintieji, susiskirstę į atskirus būrelius parapijose, kasdien besimeldžiantys rožinio malda.

 

  • Vadovė – Jolanta Felicija Celiešienė, mob. +370 655 63 045

    Sielovadininkas – mons. Rimvydas Jurkevičius (Kaišiadorys)

  • El. paštas: gyvojoroziniodraugija@gmail.com