Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-05-20

 

1. Ateinantį sekmadienį - gegužės 27 d. - Bažnyčia švęs Švč. Trejybės iškilmę liturgijoje.

 - Birželio 3 d. - pirmąjį birželio mėnesio sekmadienį – Devintinės ir maldų už Tėvus diena. Per Devintines bus daroma procesijoja su Švč. Sakramentu mieste. Kviečiame dalyvauti.

- Birželio 3 d. visose Lietuvos bažnyčiose bus daroma rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti. Prašome prisidėti.
 
2. Birželio 14-17 dienomis katedroje bus švenčiamos palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės.

 - Palaimintojo Teofiliaus minėjimą liturgijoje nustatė Apaštalų sostas atsižvelgus į Vietinės Bažnyčios pageidavimą – jis kasmet bus švenčiamas birželio 14 d., Lietuvoje minint Tremties dieną. Šiemet katedroje minėjimas užtruks net keturias dienas, taip siekiant iškilmingiau paminėti pirmąsias Palaimintojo beatifikacijos metines, pabrėžiant šio asmens žinomumą visuomenėje ir dėkojant Dievui už palaimintojo tikėjimo tvirtybę.Tiksli šio minėjimo - keturdienio programa bus skelbiama parapijos interntinėje svetainėje, taip pat katedros skelbimų stende. Kviečiame dalyvauti.

Klebonas