BIRŽELINĖS PAMALDOS. MELDŽIAMĖS UŽ KENTĖJUSIUS IR ŽUVUSIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ, 2018-06-14 / 2 dalis