Santuoka

 

...vyras palieka savo tėvą ir motiną, 

glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu“. (Pr 2.16)

Santuoka - ne tik svarbi bažnytinė apeiga, kurios metu vyras ir moteris prisiekia meilę ir pagarbą vienas kitam iki mirties, tačiau kartu ir civilinis aktas, sukeliantis teisines pasekmes, todėl skiriama daugiau laiko jai pasirengti. Esminis santuokos apeigų momentas - priesaika, kurią ištarę jaunieji tampa vyru ir žmona.

Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus (mažesniam amžiui reikalingas vyskupo leidimas) ir esantys laisvame stovyje.

Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės, nes Bažnyčioje šis laikas yra skirtas vidiniam susitelkimui ir atgailai.

Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu.

Pasirengimas šiam sakramentui apima susitikimus su kunigu. Sužadėtiniai taip pat išklauso jiems skirtas paskaitas apie santuokos sakramentą, jo prasmę, šeimos planavimą, vaikų ugdymą, sužino apie galimus  sunkumus gyvenant poroje, bei jų sprendimo būdus.

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo kreiptis į tos bažnyčios kunigą, kurioje planuoja tuoktis. Pagal  vyskupijoje nustatytą tvarką dėl santuokos į kleboną kreipiamasi prieš 3 mėnesius.

Paprastai tuokiamasi vieno iš sužadėtinių parapijoje (norint tuoktis kitoje parapijoje reikia gauti savos parapijos, kurioje gyvenama, klebono leidimą).

Reikia turėti šiuos dokumentus: krikšto pažymą ir laisvo stovio pažymą, pažymą apie Šeimos centre išklausytas paskaitas, pasus.