Jaunimas

 

Ministrantas (lot. minister 'patarnautojas') yra kunigo padėjėjas, pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas. Kviečiame berniukus ir vaikinus šiai tarnystei.

Atsakingas: kun. Mindaugas Grenda, mob. tel.: 8-620-25214, el. paštas: grendis@gmail.com

 

Savanoriai

Parapijoje yra nemažas būrys jaunimo, kurie savanoriauja, t.y. savo laiką, sugebėjimus ir jėgas dovanoja kitiems. Mūsų parapijoje jaunieji savanoriai padeda parapijos veikloje: jaunimo renginiuose, užsiėmimuose su vaikais, ruošiant parapijos šventes, tvarkant parapijos aplinką.

Junkis prie mūsų!

Atsakingas asmuo: ses Jolanta FMA, mob. tel.8-600-80231, el. paštas: joligurs@gmail.com

 

Vaikų grupė

Kviečiame visus vaikus kartu melstis, žaisti, mokytis naujų dalykų.

Sustikimai vyksta kartą per mėnesį.

Atsakinga - ses. Jurgita FMA, mob. tel. 8-646-45009

Taip pat yra mergaičių adorančių grupė. Kreiptis pas ses. Dalią FMA, mob.tel. 8-604-28537

 

Taizé

Kviečiam jaunimą rinktis pamaldoms su Taizé giesmėmis. Renkamės kiekvieno mėnesio II šeštadienį Sielovados centre, III aukštas (Birutės g. 9).

Atsakingas: kun. Mindaugas Grenda, mob. tel.: 8-620-25214, el. paštas: grendis@gmail.com

Sekite informaciją.

 

Jaunimo renginiai

Kviečiam parapijos jaunimą dalyvauti organizuojamuose Advento ir Gavėnios rekolekcijose, edukaciniuose susitikimuose, jaunimo akcijose, katechezėje.

Kviečiam prisijungti.

Atsakingi:

Ses. Jolanta FMA, mob. tel. 8-600-80231, el. paštas joligurs@gmail.com

Kun. Mindaugas Grenda, mob. tel.: 8-620-25214, el. paštas: grendis@gmail.com

Sekite informaciją ir skelbimus.