Maldos grupės

 

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio maldos grupė

Vadovai : Inesa Ramanauskienė, tel.: 8-652-27641

Nerijus Ramanauskas, tel. : 8-670-59698

El.p: inesiukass@gmail.com

 

Moterų maldos grupė

Tikslas: melstis už parapiją, įvairiomis intencijomis, atsiliepti į įvairias žmonių iniciatyvas (pvz.: Sekminių šventės organizavimas, programos Tikėjimo pagrindai vedimas ir kt.).

Vadovė: Rita Pankienė

El.p.: ritapetkeviciute@gmail.com‚ tel.: 8-618-75654

 

Vyrų maldos grupė

Tikslas: dvasinis tobulėjimas, malda su šv. Raštu, maldos įvairiomis intencijomis, užtarimo maldos, liudijimai, giemės....

Atsakingas asmuo: Dalius Šatrauskas

El.p: dalius.sat@gmail.com, tel.: 8-686-32077