DIAKONO POVILO SLAMINIO ŠVENTIMAI Į KUNIGUS 2016-06-03

Nuotraukomis sutiko pasidalinti Pivašiūnų parapijos facebook administratorius.

https://www.facebook.com/pivasiunuparapija/photos/pcb.1041831925864997/1...