KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS GIMIMO 100-ČIO SUKAKTIES MINĖJIMAS (2020-08-23, 1 dalis). Nuotraukos Kosto Radlinsko