PADĖKOS ŠV. MIŠIOS UŽ PIRMĄJĮ KAIŠIADORIŲ VYSKUPĄ JUOZAPĄ KUKTĄ, MININT GIMIMO 150 METINES (2023-01-22. Nuotraukos Daliaus Šatrausko. 1 dalis)