SAKRAMENTO VAIKŲ CHORO IŠ JAV KONCERTAS KAIŠIADORIŲ KATEDROJE 2016-06-30 / 3 dalis