VELYKNAKČIO PAMALDOS (2024-03-30, 1 dalis, nuotraukos Daliaus Šatrausko)