VELYKNAKČIO PAMALDOS (2024-03-30, 2 dalis, nuotraukos Daliaus Šatrausko)