VELYKNAKČIO PAMALDOS (2024-03-30, 3 dalis, nuotraukos Daliaus Šatrausko)