Vilniaus Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos projektinių dienų įspūdžiai (2023-06-06. Nuotraukos Vilniaus Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos)