2018 m. rugpjūčio 19 d., sekmadienį Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje

2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau Kauno arkivyskupijos kurijos pranešime >>

ŠVENTIMŲ iškilmės rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje.