Atvirų durų diena seminarijoje 2015 05 09

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2015 m. gegužės 9 d. kviečia į Atvirų durų dieną.

Ši diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Atvirų durų dienos programa prasidės 11 val. Šv. Mišiomis, kurias aukos seminarijoje dirbantys kunigai. Po šv. Mišių Atvirų durų dienos dalyviai turės progą apžiūrėti seminariją – ekskursiją po ją praves klierikai, kurie taip pat papasakos apie pasirengimo kunigystei ypatumus ir atsakys į svečių klausimus.

Po ekskursijos bendroji Atvirų durų dienos programa baigsis, o mąstantieji apie kunigystės kelią susitiks su seminarijos vadovybe ir bus detaliau supažindinti su stojimo į seminariją sąlygomis ir reikalavimais.