Baigti Kaišiadorių katedros išorės atnaujinimo darbai (2024-06-16)

2024 m. birželio 16 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, liturgijoje minint Palaimintąjį Teofilių, buvo švenčiamos iškilmingos padėkos pamaldos už atliktus katedros išorės atnaujinimo darbus. Šia proga, šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir svečiai vyskupai – Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei Varšuvos-Pragos vyskupas Romuald Kamiński iš Lenkijos. Pamaldose dalyvavo LR Finansų ministrė Gintarė Skaistė su vyru, LR Žemės ūkio viceministras Vytenis Tomkus, LR Seimo narys Juozas Baublys, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna, kiti vadovai ir tarybos nariai, UAB „Teltonika“ prezidentas Arvydas Paukštys su žmona,  Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė su vyru, vietos tikintieji ir svečiai. Buvo dėkojama Dievui ir rėmėjams, padėjusiems atlikti katedros atnaujinimo darbus.

Kaišiadorių vyskupo sprendimu, 2022 m. vasarą prasidėję katedros išorės atnaujinimo darbai užtruko dvejus metus. Pradžioje buvo sutvirtintas katedros bokštas – mūrinė dalis, įdėti nauji langai, sumontuota nauja smailė ir kryžius. 2023 m. buvo atnaujintos stogo konstrukcijos – medinė dalis ir katedra uždengta vario skarda. 2024 m. darbai tęsėsi, buvo atnaujinti katedros presbiterijos ir koplyčių stogai.

Šiuos darbus rėmė: Lietuvos Respublikos vyriausybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, UAB „Teltonika“, kiti rėmėjai bei Kaišiadorių parapijiečiai. Darbus vykdė: UAB „VM Statyba“ – vadovas Vidmantas Mateika.

Šiais metais katedra pasipuošė ir naujais 7 šviestuvais, neogotikinio stiliaus, pagamintais iš žalvario Varšuvoje, o koplyčios – naujais vitražais, įrengtais vietos rėmėjų lėšomis.

Kaišiadorių katedra – nesenas statinys, pastatyta po Pirmojo pasaulinio karo kaip Kaišiadorių parapijos bažnyčia. 1926 m. įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, bažnyčia buvo pertvarkyta į katedrą ir įgavo dabartinį jos pavidalą.

Katedroje ilsisi dviejų Kaišiadorių vyskupijos ganytojų palaikai – pirmojo Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos ir Kaišiadorių vyskupo – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, 2017 m. paskelbto Palaimintuoju kankiniu. Jo pagerbimui katedroje įrengta koplyčia.

Kurijos informacija (gt)