Dėl keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos

 

Paskutinį rugsėjo sekmadienį - rugsėjo 29 d. - bažnyčiose Lietuvoje meldžiamasi už keliaujančiuosius ir vairuotojus, minint jų dieną. Taip siekiama atkreipti didesnį dėmesį į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, keliaujančiųjų maldą ir maldą už keliaujančiuosius. Be to, po pamaldų, to paprašius, bus šventinamos tikinčiųjų transporto priemonės – automobiliai (prašome kreiptis į kunigą katedros raštinėje).

Apie mūsų elgesį kelyje - moralinę atsakomybę - Bažnyčia kalba dokumente „Kelio pastoracijos gairės“. Ten sakoma: Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai. Su meile įtikink jaunuolius, ir ne tik juos, nesėsti prie vairo netinkamos būklės. Paremk eismo avarijų aukų šeimas. Kelyje saugok silpnesnįjį - jausk atsakomybę už kitus.

 

Klebonas