Devintinės

Ateinantį sekmadienį – birželio 22 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė procesija katedros šventoriuje; mieste procesijos (kaip buvo praeitais metais) nebus dėl gatvių perkasų; kviečiame dalyvauti!