Diak. Ginto Petkevičiaus Kunigystės šventimai - liepos 5 d.

   Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS Kaišiadorių katedroje 2020-07-05 (15 val.) suteiks Kunigystės šventimus diakonui Gintui PETKEVIČIUI, atliekančiam tarnystę Birštono parapijoje.

Gintas Petkevičius gimė Kaišiadoryse, studijavo VDU Katalikų teoligijos fakultete ir įgijo licencijato laipsnį. Kunigystei rengėsi Kauno kunigų seminarijoje, 2020-02-02 buvo įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai, žr. - foto...

Šia proga, Kristų tikintieji kviečiami pasimelsti už šventinamąjį - palydėti užtarimu.

Kurijos info

Pastaba. Renginių metu gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti kaisiadoriuparapija.lt, teofilius.lt, Kaišiadorių parapijos ir Teofiliaus facebook"uose ar kitose internetinėse svetainėse.