Diakonų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje (2024-04-19)

 

Gegužės 19 d., per Sekmines, Kaišiadorių katedroje vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino diakonais du Kaišiadorių vyskupijos klierikus – Tautvydą Dikčių, kilusį iš Musninkų parapijos (Širvintų r.), ir Bronių Jaruką, kilusį iš Želvos parapijos (Ukmergės r.). Šiemet jie baigs pasirengimą kunigystei Vilniaus seminarijoje ir, laikantis Bažnyčios nustatytos tvarkos, praėjus pusmečiui po diakonų šventimų, bus šventinami kunigais, tarnystei Kaišiadorių vyskupijoje.

Vatikano II Susirinkimo konstitucijoje „Lumen gentium” sakoma, kad vienu laipsniu žemiau už kunigus Bažnyčioje yra diakonai. Šventimų metu diakonams uždedamos rankos ir suteikiamos galios tarnauti Dievo tautai bendrystėje su vyskupais ir kunigais. Jų tarnystės paskirtis – padėti vyskupams bei kunigams atlikti pareigas Bažnyčioje.

Kurijos informacija (gt)

https://kaisiadoriuvyskupija.lt/diakonu-sventimai/