Didžiosios savaitės ir VELYKŲ pamaldų transliacijos per Lietuvos televiziją!

 

1. Didžiosios Savaitės ir VELYKŲ pamaldų transliacijos per Lietuvos televiziją (LRT) ir Marijos radiją:

- Did. Ketvirtadienį (04-09) Paskutinės Vakarienės šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros per LRT Plius televiziją - 18 val.

- Did. Penktadienį (04-10) Kristaus Kančios pamaldos iš Kaišiadorių katedros per Marijos radiją - 19 val.; Kryžiaus kelias iš Vatikano per LRT televiziją - 22 val.

- Velyknakčio vigilija (04-11) iš Vilniaus arkikatedros per LRT televiziją - 21 val.

- Velykų ryto šv. Mišios (04-12) iš Vatikano ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ per LRT televiziją - 12 val.

 

2. Velykų stalo valgių palaiminimas (be kunigo), žr. - katalikai.lt, sk. "Aktualu" - PDF formatas, kurį galima parsisiųsti ...

 

3. Šventimas pandemijos laiku:

Kaip nurodo Apaštalų Sostas, kur dėl epidemijos yra suvaržytas žmonių judėjimas ir uždrausti vieši susibūrimai, Didžiosios savaitės ir šv. Velykų iškilmės liturgija 2020 m. bus švenčiama be žmonių. Prašoma tikinčiųjų dvasiškai jungtis į bendrą maldą, sekti tiesiogines pamaldų transliacijas (ne įrašus) per komunikavimo priemones.

Lietuvos vyskupai nurodo, kad pandemijos laiku Didžiosios savaitės ir šv. Velykų pamaldas bažnyčiose švęs tik kunigai - rezidavimo vietose, uždarose bažnyčiose, be tikinčiųjų dalyvavimo. Šv. Velykų rytą - 8 val. - skambės visų bažnyčių varpai.

Bendros Atgailos pamaldos per Gavėnią taip pat nebus organizuojamos. Tikintiesiems velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Tačiau galima pavieniams asmenims kreiptis į kunigą išpažinties, tuo metu, kai parapinė bažnyčia atvira privačiai maldai. Vyskupai taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo metu galima pasinaudoti dvasine išpažintimi, sužadinus tobulą gailestį. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

Tikintiesiems rūpimu klausimu - pasikalbėti su kunigu prašoma visų pirma telefonu ar susisiekti el. paštu.

 

4. Parama parapijoms, kai nevyksta viešos pamaldos bažnyčiose:

Norint paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (nesant galimybės perduoti auką į rankas), galima aukoti internetu - į parapijos sąskaitą. Tada grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti „Auka“ ar "Sekmadienio rinkliava". Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašą ir kontaktus (bei nuorodas į svetaines) rasite čia - Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašas ...

Svarbi parama šiuo metu Bažnyčiai būtų ir šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Užsakant Mišias telefonu (arba el. paštu), nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Kurijos info

 

 

NUORODOS: Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų transliacijos