Didžiosios savaitės ir Velykų šventimas pandemijos laiku

 

Kaip nurodo Apaštalų Sostas, kur dėl epidemijos yra suvaržytas žmonių judėjimas ir uždrausti vieši susibūrimai, Didžiosios savaitės ir šv. Velykų iškilmės liturgija 2020 m. bus švenčiama be žmonių. Prašoma tikinčiųjų dvasiškai jungtis į bendrą maldą, sekti pamaldų transliacijas per komunikavimo priemones - tiesiogines (ne įrašus).

Lietuvos vyskupai nurodo, kad pandemijos laiku Didžiosios savaitės ir šv. Velykų pamaldas bažnyčiose švęs tik kunigai - rezidavimo vietose, uždarose bažnyčiose, be jokių procesijų. Šv. Velykų rytą - 8 val. - skambės visų bažnyčių varpai.

Bendros Atgailos pamaldos per Gavėnią taip pat nebus organizuojamos. Tikintiesiems velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Tačiau galima pavieniams asmenims kreiptis į kunigą išpažinties, tuo metu, kai parapinė bažnyčia atvira privačiai maldai. Vyskupai taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo metu galima pasinaudoti dvasine išpažintimi, sužadinus tobulą gailestį. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

Tikintiesiems rūpimu klausimu - pasikalbėti su kunigu prašoma visų pirma telefonu ar susisiekti el. paštu.

Kaip paremti parapijas, kai nevyksta viešos pamaldos bažnyčiose?

Norint paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (nesant galimybės perduoti auką į rankas), galima aukoti internetu - į parapijos sąskaitą. Tada grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti „Auka“ ar "Sekmadienio rinkliava". Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašą ir kontaktus (bei nuorodas į svetaines) rasite čia - Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašas ...

Svarbi parama šiuo metu Bažnyčiai būtų ir šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Užsakant Mišias telefonu (arba el. paštu), nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Kurijos info