DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ LAIKAS

 

1. Didįjį Ketvirtadienį Krizmos Mišios - 10 val.

Liturgijoje minimas Kunigystės sakramento įsteigimas.

Krizmos mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais, o kunigai atnaujina kunigystės pažadus bei šventinami aliejai sakramentų teikimui.

 

2. Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

Liturgijoje minimas Švč. Sakramento įsteigimas.

 

3. Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelio ir Kristaus kančios pamaldos - 18 val.

Liturgijoje garbinamas Kryžius, ant kurio kentėjo ir mirė Išganytojas. Po pamaldų atidengiamas simbolinis Kristaus kapas, kur išstatomas Švč. Sakramentas adoracijai.

Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Pamaldose tradiciškai bus daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčių išlaikymui.

 

4. Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos - 21 val.

Didįjį šeštadienį popietiniu laiku (po 12 val.) tikintieji kviečiami aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento.

Velyknakčio pamaldose šventinama ugnis ir vanduo Krikštui bei pašventinimams, atnaujinami Krikšto pažadai ir švenčiamos Kristaus Prisikėlimo iškilmės Mišios. Į Velyknakčio pamaldas dera atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui ir, tradiciškai, indą su vandeniu, skirtu pašventinimui.

 

5. Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) iškilmingos šv. Mišios - 8 val.

Prieš Mišias bus daroma Eucharistinė procesija katedros šventoriuje.

Per Velykas dar bus švenčiamos Mišios 12 val. (Šv. Mišių 10 ir 18 val. nebus).

 

6. Velykų II dieną (pirmadienį) šv. Mišios - 10 ir 18 val.