Didžiosios savaitės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje

 

1. Didįjį Ketvirtadienį Krizmos Mišios - 10 val. 

Krizmos Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais, o kunigai atnaujina kunigystės pažadus bei šventinami aliejai sakramentams.

 

2. Didįjį Ketvirtadienį Paskutinei vakarienei atminti Mišios - 18 val.

 

3. Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelio ir Kristaus kančios pamaldos - 18 val. 

Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Didįjį penktadienį katedroje tradiciškai bus daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčių išlaikymui.

 

4. Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos - 21 val. 

     Didįjį šeštadienį popietiniu laiku (po 12 val.) tikintieji kviečiami aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento. Į Velyknakčio pamaldas dera atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.

 

5. Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) iškilmingos šv. Mišios - 8 val.

 Per Velykas dar bus švenčiamos Mišios 12 val.

 

6. Velykų II dieną (pirmadienį) šv. Mišios - 10 ir 18 val.

  

         AD 2019