DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA IR LAIKAS

 

1. Didįjį Ketvirtadienį Krizmos Mišios - 10 val.

 Krizmos Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais, o kunigai atnaujina kunigystės pažadus bei šventinami aliejai sakramentų teikimui.

 

2. Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

 

3. Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelio ir Kristaus kančios pamaldos - 18 val.

 Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - dera valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.

 Didįjį penktadienį katedroje tradiciškai bus daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčių išlaikymui.

 

4. Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos - 21 val.

 Didįjį šeštadienį popietiniu laiku (po 12 val.) tikintieji kviečiami pavieniui aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento.

Į Velyknakčio pamaldas dera atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.

Pastaba. Velyknakčio pamaldos prasidės lauke - prie naujai sukurtos ugnies, todėl pamaldų dalyviai kviečiami burtis ne bažnyčioje, bet šventoriuje - prie ugnies (. Į pamaldas prašome atsinešti vandens gerai uždarytuose indeliuose (pvz, geriamo vandens 0,3 l. buteliukuose, įsigytuose parduotuvėse), kuriuos (pagal tradiciją) pašventins apeigų metu. Šis vanduo yra skirtas privačiam pasišlakstymui. Kadangi šiuo metu yra karantinas, švęstas vanduo katedroje nebus dalinamas.

 

5. Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį): iškilmingos šv. Mišios - 8 val.

 Per Velykas dar bus švenčiamos Mišios 12 val.

 

6. Velykų II dieną (pirmadienį) šv. Mišios - 10 ir 18 val.

 

Pastaba. Dėl karantino, dalyvaujantiems pamaldose privalu dėvėti veido kaukę ir laikytis deramo atstumo nuo kitų, tai yra, laikytis šiuo metu nustatytos tvarkos (viešose erdvėse) civilinės valdžios institucijų!

 

AD 2021 Kaišiadorių parapija