Gyvybės ir Gailestingumo dienos Kaišiadoryse. 2019-04-27/28

Paskutinį balandžio sekmadienį  mus sukvietė švęsti dvi svarbios pasaulyje ir Lietuvoje minimos dienos: tai GYVYBĖS ir GAILESTINGUMO dienos.  

Šias dienas norėjome  švęsti  kaip šeima: maži ir dideli, jauni ir seni, kiekvienas sudėdami savo geriausias dovanas, talentus.   Gyvybės ir Gailestingumo  šventei paminėti susirinko: Kaišiadorių dekanas Rimvydas Jurkevičius su  parapijos organizacijomis ir  maldos grupėmis, Kaišiadorių Meno mokykla, Kaišiadorių Savivaldybė, Kaišiadorių Kultūros centras, Kaišiadorių šeimos centras - didelė Kaišiadorių šeima. Gyvybės dieną mus pakvietė švęsti Jonas Paulius II, tas, kuris pakvietė švęsti ir Gailestingumo šventę. Prisiminėme ir Sesers Faustinos, vienuolės,  gyvenusios ir Lenkijoje ir Lietuvoje, kuri  yra gavusi 14 apreiškimų, kuriais Jėzus išsakė savo troškimą, kad būtų švenčiama Gailestingumo  šventė.   Sakralinės muzikos ir Žodžio skelbimu,  šlovinimu giesmėje  kėlėme savo širdis į Viešpatį, dėkodami Jam už nuostabius darbus, kuriuos jis daro mūsų gyvenime.   Gyvybės ir Gailestingumo dienų šventę vedė monsinjoras kunigas Rimvydas Jurkevičius ir Kaišiadorių meno mokyklos direktorė Eugenija Švelnikienė. Sakralinę muziką atliko Kaišiadorių meno mokyklos simfoninis orkestras vadovaujamas mokytojo Artūro Vrublevskio. Orkestrui, atliekant M. Tamošiūno kūrinį „Džiaugsmas“, visi susirinkusieji buvo pakviesti pamąstyti apie kasdienes mažas ir neįkainuojamas dovanas, kurias gauname iš Viešpaties savo gyvenime: pavasarinių lapų šlamesį,  vyšnių žydėjimą, savo vaikų juoką ir net pomidorų raudonį.  Visus šventės dalyvius sveikino Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus, džiaugėsi, kad nepabijojome išeiti į miestą, kad naujoji evangelizacija vyksta ne tik Paryžiuje, Kiolne, didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir Teofiliaus mieste – Kaišiadoryse.  Kaišiadorių vyskupijos general vikaras Rolandas Bičkauskas dalinosi žodžiais iš Evangelijos ir popiežiaus Jono Pauliaus II apie Gailestingumą, Gyvybę ir Meilę. Gyvybės dienos proga  orkestrui atliekant  K. Daugėlos „AVE VITA“  Kultūros centro ekrane galėjome pažvelgti į pačią pradžią, išgyventi gyvybės atsiradimo stebuklą,  atrasti neįkainuojamą Gyvybės dovaną.  Skambant muzikai galėjome  pasinerti į šventojo Jono Pauliaus II mintį, kad „kiekvieno žmogaus gyvenimas – nuo pat pradžios yra Dievo sumanymo dalis. Pradėti kūdikį – tai pratęsti Kūrimą“. Tačiau gyvybe esame kviečiami ne tik džiaugtis, bet  taip pat esame kviečiami prisiimti  tarnystę - tarnauti gyvybei, būti gyvybės tarnyboje ypač kai ji pati silpniausia. Popiežius, šventasis Jonas Paulius II yra vadinamas ne tik Gailestingumo, Gyvybės, bet ir  šeimos   mokymo apaštalu, kvietęs ir tebekviečiantis skleisti šeimos ir gyvybės kultūrą. Jis priminė, kad „lemiama atsakomybė Gyvybės tautos ir tautos už gyvybę vaidmuo tenka šeimai“.   Savo enciklikoje Evangelium Vitae jis rašo: “Šeima – tai tikroji gyvybės šventovė: vieta, kurioje gyvybė  - Dievo dovana - susilaukia deramo sutikimo, apsaugoma nuo pavojų.   Gydytoja,  Lietuvos šeimos centro įkūrėja ir vadovė,  šeimų konsultantė, socialinių mokslų daktarė, VDU dėstytoja  Dr. Nijolė Liobikienė paskaitoje  „Šeima – Gyvybės ir gailestingumo židinys“ kalbėjo apie šeimos kasdienybę, kvietė mus susimąstyti, kas yra tikrasis  gailestingumas šeimoje. Po Dr. N. Liobikienės jautraus žodžio, orkestras, grojant Andriu Loyd  Weberio „Jėzus Kristus“,  nuneša  mus  ir leidžia pamatyti įsikūnijusio Jėzaus slėpinį gimimo metu,   Jo vaikystę, artumą žmonėms juos gydant, mokant, atveriant akis. Mus verčia susigūžti kančia ir mirtis ant kryžiaus. Jėzaus pergalė prieš mirtį atneša mums viltį. Taip  tampame   pasiruošę išgirsti apie  Dievo gailestingumo slėpinį į kurį  mus palydi kunigas Arnoldas Valkauskas.  Ruklos šlovinimo grupė pakviečia mus būti ne tik  klausytojais, bet jungtis prie jų ir šlovinti Viešpatį kartu. Kyla rankos, spinduliai trykštantys iš Jėzaus širdies užlieja salę, meno mokyklos mokytojos Ingos gamintomis vėliavėlėmis mojuojame Viešpačiui šlovindami Jį giesme. Po to visi drauge keliavome į Kaišiadorių katedrą, kur Šv. Mišias aukojo kun. Arnoldas Valkauskas ir dėkojome Dievui už visas patirtas malones. Renginį rėmė Renovabis,  LKRŠ,  Kaišiadorių Kurija, Kaišiadorių Parapija, Gudobelė,  Marijos radijas.

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė

 Renginio nuotraukas ir filmuotą medžiagą galima rasti čia.