Jaunimo sielovados forumas 2016 metų lapkričio 11-12 d. Kaune

 

   Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos tarybos vardu nuoširdžiai kviečiu Jus dalyvauti Jaunimo sielovados forume, kurio tema – “Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“.


Forumas vyks šių metų lapkričio 11-12 d. d. Kaune, Kauno arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5). 

Dėkojame už tai, kad palydite jaunimą tikėjimo kelyje, nepaisydami nuovargio ir nepabūgdami iššūkių. 
Labai Jūsų laukiame šiame jaunimo sielovados forume ir tikime, kad jame Jėzus mus visus sustiprins Evangelijos džiaugsmu.

Su pagarba -
LVK Jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas 
vysk. Arūnas Poniškaitis

Registracija -https://docs.google.com/forms/d/1o9g3iEEmG76j7j9qZMh829_EPAhDDJH8JvrOSB5mFWc/edit?usp=sharing