KAIŠIADORIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO PARAPIJOS KLEBONO MONS. RIMVYDO JURKEVIČIAUS VELYKINIS SVEIKINIMAS