Kaišiadorių vyskupijos jaunimo piligriminis žygis „BŪKITE LINKSMI IR DŽIŪGAUKITE“ (Mt 5,12)

2018 m. rugpjūčio 9-15 d. vyko Kaišiadorių vyskupijos jaunimo kasmetinis pilgriminis žygis Varkalės – Pivašiūnai „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ (Mt 5,12). Kiekvienas žmogus, o ypač jaunas susiduria su iššūkiais, pasirinkimo įvairove, klaidomis bei savo trapumu. Tad šioje piligrimystėje jaunimas bandė atrasti atramos tašką ir viltį – Jėzų Kristų. Taip pat atrasti šaltinius, kurie maitina viltį bei susipažinti su popiežiumi, kuris rudenį atvyksta sustiprinti mus tikėjime ir viltyje.

Pradžioje tris dienas vyko stovykla Varkalėse, kur vyko mokymai, šv. Mišios, šlovinimo vakarai, žaidimai, bendravimas. Toliau vyko trijų dienų žygis Varkalės – Aukštadvaris, Aukštadvaris - Dusmenys, Dusmenys – Pivašiūnai. Vietiniai gyventojai su džiaugsmu pasitiktdavo piligrimus, o jaunimas nešė savo ir sutiktųjų intencijas į Piavšiūnų šventovę. Atvykę į Pivašiūnus, jaunimas dalyvavo Žolinės atlaidų atidarymo šv. Mišiose, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Vyskupas jaunimui priminė būtinybę turėti gyvenime draugą ir priminė, kad geriausias draugas yra Jėzus. Tas kuris myli, kuris visada supras ir niekuomet neišduos... Vakaro kulminacija – Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas, kuriam vadovavo jaunimo grupė iš Vilniaus „Naujas kraujas“. Galiausiai piligrimystės dalyviai rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaiduose savanoriavo: užtikrino tvarką bažnyčioje ir šventoriuje, patarnavo kunigams, karštą vasaros dieną susirinkusiems maldininkams dalino vandenį.

Dėkojame visiems dalyviams, kurių šiais metais nebuvo itin daug, tačiau nuo to ši piligrimystė buvo tik dar jaukesnė. Be abejo, be savanorių, organizatorių ir visą kelią lydėjusių kunigų bei seminaristų, tokio rezultato nebūtume pasiekę!

Tariame nuoširdų a č i ū ir tikimės susitikti jau visai netrukus - popiežiaus Pranciškaus vizito metu!

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras