Kaišiadorių vyskupijos Sutvirtinamųjų diena (2022-05-14)

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras gegužės 14 d. organizavo vyskupijos Sutvirtinamųjų dieną. 120 jaunuolių iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų rinkosi švęsti savo jaunystę, tikėjimą ir artėjantį Sutvirtinimo sakramentą. Tai pirmas toks renginys vyskupijos jaunimui besiruošiančiam priimti Sutvirtinimą.

Sutvirtinamųjų diena prasidėjo piligrimyste iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškės Guronių į vyskupijos centrą – Kaišiadoris, kur jaunuolių laukė vyskupas Jonas Ivanauskas.

Katedroje jaunuoliai dalyvavo Mišiose, meldėsi už save pačius, artėjantį Sutvirtinimo sakramentą ir už visą vyskupijos jaunimą. Jaunimo centro sielovadininkas kun. Adomas per pamokslą jaunuolius drąsino: „Būkite pripildyti Šv. Dvasios jėga iš vidaus, kad jūsų niekas negalėtų sužeisti“.

Vėliau – Vyskupijos sielovados centre programą papildė Gian Luca Demarco pašnekesys apie stipriausią įmanomą užnugarį, bendra malda ir dalyvių liudijimai.

Šventė baigėsi besisukant šokiuose ir juoko skambėjime kartu su Vitos ir Arvydo Norkūnų šeimyna.

KVJC vadovė

https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;1049