Kauno kunigų seminarija ruošia kunigus Romos Katalikų Bažnyčiai.

 

   Į kunigų seminariją priimami pakrikštyti, katalikiškos doros ir tikėjimo vyrai nuo 18 metų, rimtai apsvarstę pašaukimą kunigystei. Taip pat pakankamai gabūs mokslui, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą, nes kartu studijuojama Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete.

   Pasiruošimas kunigystei trunka šešerius su puse metų trimis etapais: pirmieji metai skiriami bendram pasiruošimui (propedeutinis kursas); kiti dveji – filosofijos studijoms; dar treji su puse – teologijos studijoms. Studijos baigiamos teologijos bakalauro laipsniu. Gabiausiems sudaromos galimybės toliau tęsti studijas VDU magistrantūroje arba užsienyje. Visas straipsnis.