Kiekvieną spalio sekmadienį kviečiame į Rožinio pamaldas Guronyse

Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. kviečiame į Guronis - Žaslių parapijoje, kur vyksta Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles. 16 val. - šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje!

Guronių rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai; juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys; rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje "Guronių rekolekcijų namai". Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus, buvusio Kaišiadorių vyskupijos ganytojo, ekspozicija.

Žaslių parapija / Seserys Eucharistietės