KLEBONO DEKANO MONSINJORO RIMVYDO JURKEVIČIAUS VELYKINIS SVEIKINIMAS IR GIESMĖ "PAKILK IR ŠVIESK"