Kovo 21 d. Kaišiadoryse vyko kasmetinė sužadėtinių rengėjų konferencija “Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės”

2015 m. kovo 21 d. Kaišiadorių kultūros centre vyko kasmetinė konferencija sužadėtinių rengėjams: „Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės”. Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Daug metų šeimos centrų darbą palaikantis ir Šeimos reikalų tarybai vadovaujantis kardinolas A. J. Bačkis šiais metais sunegalavo ir todėl programoje numatyto ganytojiško žodžio sužadėtinių rengėjams tarti negalėjo. Tačiau konferencijos dalyviams žodį tarė Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Po vyskupų sveikinimų pranešimą „Rengimo Santuokos sakramentui metodai pagal Bažnyčios mokymą. Lietuvos patirtis ir problemos“ skaitė šeimos centrų įkūrėja ir ilgametė savanorė dr. N. Liobikienė. Savo kalboje ji palietė daug su sužadėtinių rengimu susijusių klausimų: tikslą, priemones, metodus. Labai svarbu ugdytis patiems ir ugdyti savanorius, nuolat grįžti prie šeimai skirtų popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikų „Familiaris consortio“ ir „Evantgelium vitae“, o dar svarbiau gyventi taip, kaip kalbame. Šeima – tai asmenų bendruomenė, kuri turėtų tarnauti gyvybei, melstis ir aktyviai reikštis visuomenės gyvenime. Rengiant sužadėtinius labai svarbus realybės pajautimas ir kelionė nuo ten, kur tuo metu yra dauguma sužadėtinių.

Antrą pranešimą „Rengimo Santuokos sakramentui praktikos perspektyvos atsižvelgiant į Šeimos sinodo įžvalgas” skaitė Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius Algirdas Petronis. Psichologas Algirdas Petronis dalyvavo Vatikane vykusiame Vyskupų sinode, skirtame šeimai, ir mielai pasidalijo tuo, ką išgirdo, sužinojo apie sužadėtinių rengimą ir jaunų šeimų palydėjimą. Pasidalyti tikrai turėjo kuo: vienodai svarbūs tiek tikėjimo, tiek poros tarpusavio santykiai, kurie ugdo poros bendrystę ir įgalina žmogų emociškai bręsti. Santuoką palygino su medžiu, kurį neužtenka tik pasodinti, bet reikia prižiūrėti, puoselėti, saugoti. Prelegentas supažindino klausytojus su labai svarbiais sužadėtinių apklausų rezultatais bei tyrimais Lietuvoje ir užsienyje. Žmogui labai svarbūs tiek harmoningi tarpusavio santykiai, tiek dvasinio gyvenimo praktika, todėl santuokai sužadėtinius turėtų rengti kunigas, katechetas ir sutuoktinių pora.

12 val. konferencijos dalyviai drauge dalyvavo Šventose Mišiose Kaišiadorių katedroje.  Šventas Mišias celebravo Arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai J. Ivanauskas, J. Botuta ir J. Matulaitis, kanauninkas J. Ačas nei kunigas G. Tamošiūnas. Homiliją konferencijos dalyviams pasakė Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius.

Po pietų Kaišiadorių V. Giržado progimnazijoje vyko darbas grupelėse. Veikė aštuonios darbo grupės. Kunigai vedė ugdomąsias grupes. Kunigas R. Doveika vedė grupelę „Esame nenaudingi tarnai.“ (Lk 17, 10) arba… kaip išvengti susireikšminimo. Kanauninkas A. Jurevičius dalijosi, kaip kasdien iš naujo atsiversti. Kanauninkas V. Ačas dalijosi tuo, kad santykis su Jėzumi labai svarbus ir kaip šią žinią perduoti sužadėtiniams. Buvo dvi pasidalijimo grupės vedimo patirtimi, kurias vedė dr. N. Liobikienė, A. Petronis ir A. Svirbutas. A. ir D. Ruzgai jau penkti metai veda jaunavedžių grupeles, todėl galėjo pasidalyti savo patirtimi su kitų vyskupijų sužadėtinių rengėjais, kokie klausimai jaunavedžiams aktualūs, ką jie veikia drauge, kokiomis programomis naudojasi ar remiasi. Kursų sužadėtiniams tęstinumas labai svarbus, nes kiekvienas mes priimame tai, kas mums tuo metu aktualu. Nemažai sužadėtinių rengėjų norėjo pasidalyti patirtimi su J. Bernatoniene „Kaip man sekasi kalbėti apie lytiškumą“. Ir dar viena grupelė, kurią vedė I. Ir R Aušrotai, dalijosi apie tai, ką tikrai verta ir ko nereikėtų sakyti sužadėtiniams.

Po grupinio darbo Kaišiadorių kultūros centre vėl susirinkome paklausyti, kas vyko grupėse. Konferencijos darbą apibendrino Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas. Renginį baigėme agape. Konferencijoje dalyvavo 235 dalyviai. Renginį rėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis.

Pasataba. Nuotraukos ir filmuota medžiaga patalpinta skyrelyje "GALERIJA".