Kun. Ginto Petkevičiaus padėka Kaišiadorių parapijiečiams

Brangūs Kaišiadorių parapijiečiai. 

    Labai gera buvo drauge su jumis melstis kaip broliui katalikui, patarnauti kaip seminaristui ir švęsti Kristaus aukos puotą kaip kunigui. Jūsų visapusis palaikymas mane stebina ir džiugina dar ir šiandien. Tariu jums nuoširdų „AČIŪ“ už drauge praleistą laiką, maldas ir dosnias žemiškas gėrybes. Esu dėkingas Dievui už malonę jus pažinti ir noriu besidžiaugdamas su jumis paprašyti maldos bendrystėje nuolat palaikyti tuos, kurie neša didžiulę atsakomybę už sielų išganymą. Prisiminkite mūsų ganytoją Joną Ivanauską ir jums paskirtus jo pagalbininkus kunigus: Rimvydą Jurkevičių ir Mindaugą Grendą. Drąsos! Viešpats su jumis!

Bendrystėje,

Kun. Gintas Petkevičius