Kviečiame dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjime (2016-04-03)

Paskutinę Velykų liturginės iškilmės dieną Visuotinė Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį.Tą dieną Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo Gailestingumo koplyčiai, ir paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis. Kaišiadorių vyskupija buvo įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Apaštaline konstitucija Lituanorum gente (Lietuvių tauta), Lietuvoje įsteigus Bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis – Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio ir Kauno arkivyskupija.

Šia proga, Dievo gailestingumo sekmadienį - balandžio 3 d. - Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, dalyvaus svečių vyskupų. Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius ir svečius kviečiame dalyvauti iškilmėje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija