Kviečiame į Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150-ąsias gimimo metines (2023-06-14)

 

 

Birželio 14 d., trečiadienį, po 18 val. Šv. Mišių, 19 val.:

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje.

Koncertas „Šlovinkime Viešpatį“.

Solistai: RIMVYDAS SAVICKAS (klarnetas), ANIELIUS LUKOŠIŪNAS (klarnetas), MIKYTA NEKH (smuikas, Ukraina), GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai).

Dalyvauja: Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jungtinis vaikų choras (vadovės Daiva Selevičienė, Loreta Tiškienė, koncertmeisteriai Darius Bachovas, Laima Petruškevičienė).

Programoje – Johann Sebastian Bach, Juozas Naujalis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Michele Mangani, Myroslav Skoryk, Gioachino Rossini, Gintarė Jautakaitė.