Kviečiame į SEKMINIŲ adoraciją (2020-05-30)

Muoširdžiai kviečiame šį šeštadienį - gegužės 30 d. - po vakaro 18 val. Šv. Mišių į SEKMINIŲ adoraciją.

Bus skaitomi Švento Rašto skaitiniai, giedamos giesmės....