Kviečiame paremti katedros remonto darbus

   Mūsų katedroje ir toliau vyksta langų keitimo ir remonto darbai. Kviečiame paremti šiuos darbus savo auka. Auką galima atnešti į parapijos raštinę arba pervesti į sąskaitą:

Kaišiadorių kredito unija:  A/S LT 60 5011 8000 1400 0343

Prašome, pagal galimybes, paremti katedros remontus. Nuoširdžiai dėkojame. 

Parapijos klebonas