KVIETIMAS. Priimkime iššūkį – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ!

 

Priimkime iššūkį – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ!

Norėdami atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus dažną raginimą klausytis, švęsti ir skleisti Dievo Žodį, VDU akademinės sielovados, arkivyskupijos kurijos sielovados bei Miesto misijų projekto bendradarbiai kviečia priimti iššūkį ir per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą.

VDU kapelionas kun. Rastislavas Dluhý CSsR atkreipia dėmesį į 2020 m. gruodžio 17 d. Dievo kulto bei sakramentų tvarkos kongregacijos paskelbtą žinią, jog Bažnyčia yra kviečiama klausytis kartu su mumis per istoriją žengiančio Viešpaties ir skirti daug dėmesio Biblijai ne tik kartą per metus, kai švenčiame Dievo Žodžio sekmadienį: „Mūsų atidus dėmesys Dievo Žodžiui turėtų būti metus trunkantis įvykis, nes mūsų žinios ir meilė Šventajam Raštui bei Prisikėlusiam Viešpačiui, kuris ir toliau mums kalba, turi augti. Turime auginti artimesnį ryšį su Šventuoju Raštu; priešingu atveju, mūsų širdys išliks šaltos, o akys užmerktos, kaip ir mes patys, paveiktos įvairiausių aklumo formų.“

Kiekvienam Jėzaus sekėjui reikalinga pažinti Dievo išganymo istoriją, kuri pateikiama Šventajame Rašte ir yra Šventosios Dvasios vadovaujama. Siūlome teologo, pastoriaus ir lingvisto Colino Symeso iš Edinburgo parengta Biblijos skaitymo programa.

Tyndale House Publishers Inc vienerių metų Biblijos skaitymo planas (www.oneyearbibleonline.com) skaitytojui pateikia kasdienę Senojo Testamento, Naujojo Testamento, taip pat Psalmių ir Patarlių knygų dalį (tai reiškia, kad Psalmių knyga per metus peržvelgiama du kartus).

Visi užsiregistravusieji kasdien į savo el. pašto dėžutes gaus nuorodas bei komentarus lietuvių kalba, o norintieji plačiau pasigilinti – nuorodas į vaizdo įrašus anglų kalba.

Perskaityti Bibliją per metus yra didelis siekis; jei skaitytojas praleis dieną, Colino Symeso patarimas būtų nepaisyti datų ir pasirinkti paskutinę skaitymo dieną, net jei tai reiškia, kad nesinchronizuojama su kalendoriumi. Tokiu būdu, nesvarbu, ar tai užtruks metus, dvejus ar ketverius, būsite tikri, kad perskaitėte visą Šventąjį Raštą.

„Tegul Viešpats, davęs šiuos žodžius savo tautai, vadovauja jums skaitant ir apmąstant, ir tie žodžiai lai visiškai apsistoja jūsų širdyje per visas jūsų gyvenimo dienas.“
(Colinas Symesas)

Colinas Symesas (Colin Symes) gyvena Edinburge. 1967 m. rugsėjo 10 dieną jis vadina diena, kai atidavė savo gyvybę Jėzui Kristui ir kai prasidėjo jo gyvenimas. Jis tarnavo dviejų Edinburgo bažnyčių bendruomenėse įvairiose tarnystėse. Jo tarnystė daugelį metų dažnai apėmė vadovavimą, Bažnyčios formavimą, misijų programas, pamokslavimą ir paramą kitiems. Jis su užsidegimu mokosi kalbų ir moka jų jau beveik 14, studijuoja Bažnyčios istoriją ir rašo giesmes bei poeziją. Colinas prisidėjo, kad komunistinio režimo sužeistos šalys, tokios kaip Slovakija, Lenkija ir Lietuva, atgautų aktyvią savo vietą Dievo plane. „YouTube“ vaizdo įrašuose jis dalijasi apie Dievo Žodį.

REGISTRACIJA