Liepos mėnesį esame kviečiami melstis šiomis intencijomis

Šventojo Tėvo – kad svarbiausiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria susitikimui su Dievu ir broliais.

Kauno arkivyskupijos – kad nepamirštume, jog atostogos skirtos ne tik džiaugtis kūrinija, bet ir artėti prie Kūrėjo bei Jį šlovinti.