Lurdo žvakių akcija.

Lurdo žvakių akcija – kas tai?

 Tradicinė ir kasmetinė maltiečių akcija vykstanti nuo 2007-ųjų (iki 2014 metų keliavo 30 žmonių turinčių fizinę negalią);

 Akcija, į kurią įsitraukia maltiečių ir jaunųjų maltiečių grupės visoje Lietuvoje;

 Akcija, vykstanti prieš piligriminę kelionę į Šv. Mergelės Marijos apsireiškimu ir

stebuklingais išgijimais garsėjantį Prancūzijos miestą, Lurdą.

 Akcija, kurios metu, visi negalintys keliauti į piligriminę kelionę, už tam tikrą auką gali įsigyti Lurdo žvakę bei užrašyti savo maldą, prašymą ar intenciją ant specialių

lapelių, kurie maltiečių bus nuvežti į Lurdą ir sudeginti Lurdo Grotoje (Šv. Mergelės

apsireiškimo vietoje).

 Surinktos aukos yra skiriamos neįgaliųjų keliaujančių kartu, piligriminėje kelionėje, išlaidų daliai finansuoti.

 

Koks akcijos tikslas?

 Į Lurdą nuvežti maldas, prašymus ir intencijas tų žmonių, kurie keliauti kartu,

piligriminėje kelionėje, negali;

 Suteikti galimybę į piligriminę kelionę leistis neįgaliems, vežimėlyje sėdintiems

žmonėms bei jų padėjėjams, kurie visos kelionės metu rūpinsis savo kolegomis.

Akcijos metu, žmonių už žvakes suaukoti pinigėliai yra skiriami padengti neįgaliųjų

vykstančių į Lurdą dalį (Kelionė vienam žmogui kainuoja maždaug 440 EUR

(įskaitant viešbučius, kelionės kainas), neįgalieji ir jų padėjėjai už kelionę moka kiek

mažiau nei pusę tokios kainos).

 Kviesti savanoriauti;

 Pristatyti maltiečių veiklą Lietuvoje ir Pasaulyje;

 Puoselėti krikščioniškas vertybes;

Lurdo žvakes bus galima įsigyti Kaišiadorių katedroje 2015-03-08 dieną po 10.00 val. ir 12.00 val mišių.