Misijų mėnuo ir Rožinio malda

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. 2019 m. Ypatingojo misijų mėnesio tema buvo „Pakrikštyti ir siunčiami“. Siekta raginti visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8).

Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi Švč. Mergelės Marijos rožinį. Melstis galima bendrijoje ir individualiai, tačiau mintimis ir širdimi esame kviečiami visi vienytis su besimeldžiančia Bažnyčia, o tai padaryti padės Rožinio malda. Šiam tikslui Nacionalinė misijų tarnyba parengė leidinį - knygelę, skirtą Rožinio maldai švenčiant 2020 m. misijų mėnesį. Šį leidinį galima parsisiųsti iš interneto, žr. – Misijos.katalikai.lt ...

Knygelėje publikuojama Popiežiaus Pranciškaus 2020 m. Pasaulinei misijų dienai skirta žinia, taip pat kiekvienai mėnesio dienai skirta citata iš enciklikos „Laudato si“ - „Būk pagarbintas“. Popiežius Pranciškus laikotarpį nuo 2020 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. gegužės 24 d. oficialiai paskyrė Bažnyčios ir visų geros valios žmonių refleksijai apie mūsų bendrų namų – mūsų planetos apsaugą. Šie mąstymai ekologijos tema yra grįsti Bažnyčios tradicija ir Magisteriumu. Kasdienė Rožinio malda gali tapti proga dvasiškai vienytis su skurstančiais broliais ir seserimis visame pasaulyje (misijų tema), nepamirštant ir savo gyvenamosios aplinkos, kurią privalome saugoti (krikščioniškosios ekologijos tema).

Visa Misijų mėnesiui skirta informacija skelbiama internetinė svetainė - "Misijos.katalikai.lt"

Kurijos info

Daugiau informacijos: katalikai.lt