MUZIKINIS SVEIKINIMAS PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO DIENAI PAMINĖTI (2024-06-14 d., po 18 val. Šv. Mišių)