Nuorodos koronaviruso epidemijos - karantino metu

 

Nuorodos koronaviruso epidemijos - karantino metu:

1. Šv. Mišios katedroje aukojamos be tikinčiųjų. Šv. Mišias užsakę tikintieji tą dieną yra kviečiami savo intencija melstis namie ir priimti dvasinę Komuniją.

 

2. Sekmadienį ir kitomis dienomis, prašome stebėti šv. Mišias per TV, klausytis radijo transliacijų...

 

3. Katedra kiekvieną savaitės dieną – nuo 12 iki 13 val. – bus atvira tik privačiai pavienių tikinčiųjų maldai. Tuo metu kunigas, jei pavieniai tikintieji to pageidautų, išklausys išpažintis. Prašome pasinaudoti dvasine išpažintimi, sužadinus tobulą gailestį. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

 

4. Bus atsiliepiama į kvietimus pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramentus. Patarnaujant ligoniams, bus laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos.

 

5. Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos nedalyvaujant žmonėms, palydėjimo apeigas atliekant tik kapinėse.

 

6. Bažnyčioje nerengiamos ir kitos viešos, bendros pamaldos: nekalbamas RožinisGailestingumo vainikėlis, neinamas Kryžiaus Kelias...

 

7. Prašome visus galimus sielovados patarnavimus nukelti vėlesniam laikui; dėl dvasinės pagalbos, šv. Mišių užsakymo, prašome skambinti  šiais telefonais: 8 615 29005 (klebonas) ir 8 620 25214 (vikaras).

 

· Šiuo nelengvu laiku, Bažnyčios vyresnybė kviečia tikinčiuosius kasdien melstis malda "Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami..." - už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti virusą. Bažnyčiose šia intencija kas vakarą 20 val., skambės varpai!

 

SVARBI INFORMACIJA TIKINTIESIEMS KARANTINO METU - žr. čia: https://kaisiadorys.lcn.lt/

 

Parapijos klebonas